uitvaartverzekering

Bent u op zoek naar een uitvaartverzekering, of bent u benieuwd hoe het uitkeren van deze verzekering werkt? U spaart als het ware voor uw uitvaart, door premie voor de verzekering te betalen. Zodra u komt te overlijden betaalt men voor u de uitvaart, of krijgen nabestaanden een bedrag tot hun beschikking om dit te doen. Uitkering door de uitvaartverzekering Een uitvaartverzekering vergelijken kan op twee verschillende manieren uitkeren. Men kan uw uitvaart betalen (naturapolis), of men kan een bedrag uitkeren waar uw nabestaanden dat mee kunnen doen. Het is in het eerste geval van belang dat u goed nagaat of de verzekering de uitvaart dekt zoals u die in gedachten heeft. Is het aantal volgwagens voldoende, kunt u wellicht een iets luxere kist selecteren en zijn er voldoende rouwkaarten bij de verzekering inbegrepen? Dit zijn belangrijke elementen, aan de hand waarvan u de uitvaartverzekering samen kunt stellen.

© Copyright uitvaartverzekering365.nl

  • Contact
  • Links